Switchboard +420 597 371 111

Kardiochirurgické centrum
+420 597  372  645
CZE ENG
Kardiochirurgické centrum

Ambulantní část

Kardiochirurgická ambulance

Kontakt:
597 372 276

Umístění: Budova B
Diagnostický komplement, 3.patro

Ordinační doba:
po-pá: 7,00-15,00

Vedoucí lékař:
MUDr. Petr Berger

Personální obsazení:
MUDr. Martin Kolek
MUDr. Jiří Samlík
MUDr. Iva Procházková
Andrea Otisková
Taťána Podškubková

Činnost ambulance:

  • indikace k srdeční operaci
  • konziliární činnost pro nemocnici a spádovou oblast
  • dispenzarizace nemocných po kardiochirurgických výkonech

Kardiochirurgická ambulance se zabývá diagnostikou chirurgicky léčitelných srdečních onemocnění a jejich indikacemi k srdeční operaci (event. k řešení metodami intervenční kardiologie při příhodném nálezu).

V ambulanci jsou dále sledováni pacienti po operaci srdce. Cílem je odhalit případné reziduální nálezy a navrhnout včasné adekvátní řešení.

Ambulance také nabízí odborné konzultace u uvedeného spektra nemocných.

K prvnímu vyšetření je nutné se předem objednat, nejlépe prostřednictvím ošetřujícího internisty nebo kardiologa.

 

Echokardiografické pracoviště

Kontakt:
597 375 109

Umístění: Budova B
Diagnostický komplement, 3.patro

Ordinační doba:
po-pá: 7,00-15,00

Personální obsazení:
MUDr. Beata Bortlíčková
MUDr. Martin Kolek
MUDr. Jiří Samlík
MUDr. Iva Procházková
Andrea Otisková
Taťána Podškubková

Echokardiografie (ECHO) patří mezi nejdůležitější vyšetřovací metody srdce. Jedná se o ultrazvukové neinvazivní vyšetření, tedy vyšetření nezatěžující nemocné, nenarušující celistvost kůže nebo sliznic, a proto kdykoli opakovatelné při změně klinického stavu nemocného. ECHO umožňuje posoudit funkci srdce jako celku i jeho jednotlivých oddílů, zhodnotit funkci srdečních chlopní a vyjádřit se k přítomnosti a závažnosti získaných a vrozených srdečních vad. Tyto informace jsou potřebné ke stanovení optimálního léčebného postupu u konkrétního pacienta.

Pracoviště se zabývá indikacemi ke kardiochirurgické operaci a echokardiografickou dispenzarizací nemocných po operaci získané nebo vrozené srdeční vady.

Kromě klasického transtorakálního echokardiografického vyšetření (transtorakální = přes stěnu hrudníku) provádíme i echokardiografii jícnovou a zátěžovou.

Jícnová echokardiografie je již specializované vyšetření pomocí sondy zaváděné do jícnu. Zobrazení srdečních struktur přes stěnu jícnu umožňuje získat nové nebo přesnější informace. Uplatňuje se v diagnostice chlopenních vad, vrozených srdečních vad, u zánětů srdečních chlopní, při vylučování přítomnosti krevních sraženin v srdečních oddílech a u transtorakálně špatně vyšetřitelných pacientů.

Zátěžová echokardiografie dovoluje neinvazivně diagnostikovat nedokrvení srdečního svalu u ischemické choroby srdeční a pomáhá při hodnocení závažnosti chlopenních vad.

Vyšetření pacienta s předpokladem chirurgického řešení srdečního onemocnění je možné po telefonickém objednání ošetřujícím internistou nebo kardiologem.

 

Echokardiografické pracoviště - lůžkové oddělení

Kontakt:
597 375 108

Umístění: Budova L
Lůžkový monoblok, 1.patro

Personální obsazení:
MUDr. Beata Bortlíčková
MUDr. Martin Kolek
MUDr. Jiří Samlík
Andrea Bůžková

Echokardiografické pracoviště na lůžkovém oddělení Kardiochirurgického centra provádí vyšetření především u hospitalizovaných nemocných - jednak před kardiochirurgickou operací k event. upřesnění nálezu, jednak po operaci za účelem ověření jejího efektu a k odhalení případných komplikací. Je poskytováno stejné spektrum vyšetřovacích metod, jako je uvedeno u ambulantní části pracoviště.

[ Back ]
Objednání k vyšetření 597 372 276

Personál a kontakt

Primář

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Phone: +420 597 375 101
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vrchní sestra

Mgr. Petra Gombalová

Phone: +420 597 375 104
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it