Switchboard +420 597 371 111

Kardiochirurgické centrum
+420 597  372  645
CZE ENG
Kardiochirurgické centrum

Ateroskleroza

Ateroskleróza, kornatění tepen, vzniká v důsledku ukládání tukových kapének do cévní stěny, vznikají takto ateromové pláty, ty mohou být jednak stabilní (již pevné, organizované s převahou kolagenního vaziva), častější u chronické ischemické choroby srdeční, jednak nestabilní (obsahující měkké kašovité hmoty s obsahem lipidů, náchylné k odloupnutí nebo „rozdrolení") u akutních forem ischemické choroby srdeční. Nejčastěji pohlcovanými tukovými kapénkami pomocí monocytů (druh bílých krvinek) jsou částečky cholesterolu. V důsledku ukládání dochází k přeměně cévní stěny, ta se v důsledku toho zužuje, snižuje se její pružnost a omezuje se tak průsvit cévy a průtok krve. Orgány nemohou být zásobovány dostatečným množstvím okysličené krve a dochází tak k jejich poškození a vede k řadě onemocnění jako např. infarkt myokardu

Je mnoho rizikových faktorů, které tento proces urychlují. Jeden z hlavních, je nadměrný příjem tučných jídel, kdy dochází k poruše transportu tuků v krvi projevované změnou koncentrace lipoproteinů. Při kouření a vysokém krevním tlaku dochází k poruše vnitřní výstelky cévy, k průniku lipoproteinů do stěny cévy a ke krystalizaci cholesterolu.

Rizikové faktory: zvýšená celková hladina cholesterolu, kouření, vysoký krevní tlak, fyzická neaktivita, obezita, diabetes mellitus, dědičná predispozice, VLDL částice, homocystein, oxidační stres a řada dalších.

Léčba začíná především zdravým životním stylem, při nadváze nebo obezitě je důležité snížení hmotnosti a dostatek fyzické aktivity. Pokud selhává tato léčba, zahajuje se léčba farmakologická léky na snížení hladiny cholesterolu v krvi. Hlavními léky jsou statiny, pryskiřice, ezetimid, fibráty a kyselina nikotinová. Léčba bývá komplexní ve spojení se zdravým životním stylem a většinou dlouhodobá.

[ Back ]
Objednání k vyšetření 597 372 276

Personál a kontakt

Primář

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Phone: +420 597 375 101
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vrchní sestra

Mgr. Petra Gombalová

Phone: +420 597 375 104
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it