Switchboard +420 597 371 111

Kardiochirurgické centrum
+420 597  372  645
CZE ENG
Kardiochirurgické centrum

Operační sály

Operační sály

Staniční sestra:
Renáta Ostárková
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Kontakt:

597 372 613
597 372 614


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 1. patro

Rozsáhlé spektrum a náročnost výkonů prováděných na operačních sálech zcela naplňuje současné trendy v kardiochirurgii dospělých a řadí Kardiochirurgické centrum v Ostravě mezi špičková pracoviště v České republice. Mezi nejčastěji prováděné výkony patří revaskularizace myokardu. Tyto operace jsou prováděny jak v mimotělním oběhu, tak bez mimotělního oběhu na bijícím srdci, a v některých případech i z miniinvazivního přístupu. Významnou částí operačního programu je chirurgická léčba získaných srdečních vad. Mimořádný je v tomto ohledu rozsah zkušeností s operacemi, které umožňují zachovat původní chlopeň bez nutnosti implantace umělé protézy. Nadregionální postavení má pracoviště v chirurgické léčbě aneurysmat (výdutí) a disekcí ("natržení") hrudní aorty, jedná se o unikátní operace prováděné v hluboké hypotermii a zástavě krevního oběhu. Na sálech jsou také prováděny operace krčních tepen a tepen odstupujících z aortálního oblouku. Rutinní je chirurgická léčba jedné z nejčastějších srdečních arytmií - fibrilace síní - pomocí kryoablace. Nedílnou součástí je léčba infekční endokarditidy (zánětu srdečních chlopní), vrozených srdečních vad u dospělých nebo poranění srdce a život ohrožujících komplikací ischemické choroby srdeční, jako je například ruptura srdeční komory nebo komorového septa. Mezi vzácné, ale život zachraňující výkony, patří ohřívání kriticky podchlazených pacientů pomocí mimotělního oběhu. Není zde prováděna dětská kardiochirurgie a transplantace srdce.

Kardiochirurgické centrum využívá dva operační sály, které jsou vybaveny nejen přístroji pro vedení operace v mimotělním oběhu, ale i vlastním diagnostickým zázemím, které umožňuje okamžitou analýzu laboratorních nálezů. V případech srdečního selhání je používána jako mechanická srdeční podpora centrifugální pumpa nebo balónková kontrapulzace. Nezbytnou součástí technického zázemí je i cell-saver, který zajišťuje rekuperaci krve při rozsáhlých výkonech. Součástí operačních sálů je i endoskopická věž a příslušné vybavení, které umožňuje šetrný miniinvazivní přístup především při odběru žilních štěpů.

Anestezie u kardiochirurgických operací je poskytována kmenovými anesteziology kardiochirurgického centra. Tito odborníci jsou schopni poskytovat všechny typy anestezie během složitých operačních výkonů se samozřejmým zajištěním bezpečnosti a hladkého průběhu narkózy při operacích. Rovněž pečují o nemocné po operaci na pooperační jednotce intenzivní péče, případně organizují potřebnou krátkodobou i dlouhodobou resuscitační péči o nemocné s komplikacemi.

[ Back ]
Objednání k vyšetření 597 372 276

Personál a kontakt

Primář

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Phone: +420 597 375 101
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vrchní sestra

Mgr. Petra Gombalová

Phone: +420 597 375 104
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it