Switchboard +420 597 371 111

Kardiochirurgické centrum
+420 597  372  645
CZE ENG
Kardiochirurgické centrum

Před operací

Pokud Vaše srdeční onemocnění dospělo do fáze, kdy již nelze postupovat konzervativní terapií a soubor vyšetření prokazuje, že nejvhodnější volbou je operační terapie a Vy souhlasíte s navrženou operační léčbou v KCH centru FNO, přicházíte k nám k hospitalizaci a operačnímu řešení.

Hospitalizace začíná většinou jeden den před plánovanou operací, kdy přicházíte na standardní oddělení, kde se Vás ujme sesterský personál a ošetřující lékař, který s Vámi provede přijímací rozhovor, příjmové vyšetření a vysvětlí Vám vše, co Vás čeká v celém průběhu hospitalizace, ev. odpoví na Vaše dotazy. V průběhu dne se setkáte s chirurgem, který bude výkon provádět a anesteziologem, který Vás bude uvádět na operačním sále do anestezie, ten s Vámi provede i nezbytné anesteziologické předoperační vyšetření a vysvětlující pohovor.

Přijímající lékař s Vámi projde, zdali máte všechna potřebná předoperační vyšetření. U všech výkonu je nutné mít absolvované předoperační koronarografické a echokardiografické vyšetření, v případě ev. neúplnosti vyšetření doplníme echokardiografické vyšetření u nás na pracovišti. Další nutné vyšetření je vyšetření funkce plic – spirometrie a ultrazvukové vyšetření krčních tepen – karotid, dále i biochemické vyšetření krve, krevního obrazu a krevní srážlivosti. V případě, že je u Vás plánován aortokoronární bypass, po přijímacím pohovoru s lékařem, doplňujeme ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin k ověření vhodnosti k endoskopickému odběru. Poté provedeme vstupní rentgenový snímek srdce a plic (pokud jste jej neabsolvovali alespoň jeden měsíc před operací, ev. není-li Váš snímek dostupný, z jiného pracoviště)

Pokud přicházíte k operaci srdečních chlopní, mezi další nutná ambulantní vyšetření patří vyšetření posuzující možnou infekci, která by Vás mohla ohrozit v pooperačním období – tzv. fokusové vyšetření. Jde o posouzení stavu chrupu stomatochirurgem, pokud by byl Váš chrup kariézní, bylo by doporučeno ošetření eventuálně extrakce poškozeného chrupu. Vyšetření v ORL ambulanci se snímkem lebečních dutin posuzuje možnost zánětu v těchto lokalitách. K vyloučení možné fokální infekce ještě potřebujeme urologické příp. gynekologické vyšetření. V případě, že některé z těchto vyšetření je pozitivní, je nutné operaci odložit a případný infekt vyléčit k minimalizaci operačního rizika. V případě, že jste některé z fokusových vyšetření neabsolvovali, můžeme doplnit potřebné vyšetření u Nás v KCH centru, ale v tomto případě je možné odložení operace dle výsledku vyšetření. Pokud jsou všechna tato vyšetření negativní jste připraveni k operaci a budete zařazeni do operačního programu, ten se sestavuje v průběhu dne a Vy o něm budete v průběhu dne informováni.

[ Back ]
Objednání k vyšetření 597 372 276

Personál a kontakt

Primář

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Phone: +420 597 375 101
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vrchní sestra

Mgr. Petra Gombalová

Phone: +420 597 375 104
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it