Switchboard +420 597 371 111

Kardiochirurgické centrum
+420 597  372  645
CZE ENG
Kardiochirurgické centrum

Věda a výzkum

Vlastní vědecký výzkum se soustředí zejména na vědecké práce prováděné v rámci doktorandského studia nebo grantů.

Aktuálně probíhající klinické studie

 • 2014 – dosud „Úprava dávkování léčiv užívaných v léčbě fibrilace síní po provedené chirurgické ablaci na základě personalizované farmakoterapie" (vnitřní grant FNO)
 • 2014 - dosud „Korelace detekce pravo-levých zkratů v diagnostice kardioembolické etiologie u pacientů po CMP" (vnitřní grant FNO)
 • 2013 – dosud BACE™ (Basal Annuloplasty of the Cardia Externally) Device in the Treatment of Functional Mitral Valve Regurgitation (FMR)
 • 2013 – dosud A randomized controlled trial of rivaroxaban for the prevention of major cardiovascular events in patients with coronary or peripheral artery dinase (COMPASS – Cardiovascular OutcoMes for People using Anticoagulation StrategieS)
 • 2012-dosud spoluřešitelem studie IGA MZ ČR „Snížení rizika vzniku symptomatického a klinicky němého mozkového infarktu v průběhu kardiochirurgické operace pomocí aktivace fibrinolytického systému kontinuálním transkraniálním dopplerovským monitoringem“
 • 2009 - dosud: Srovnání endoskopického odběru a otevřeného odběru žilního štěpu vena saphena magna z hlediska zachování integrity endotelu při odběru, vývoje změn stěny aortokoronárního bypassu, rizika selhání bypassu a vlivu na morbiditu pacienta
 • 2008-dosud: CORONARY (CABG Off or On Pump Revascularization Study) - McMaster University, Hamilton, Canada.
 • 2007-dosud: ARISTOTLE. A Phase 3, Active (Warfarin) Controlled, Randomized, Double-Blind, Parallel Ark Study to Evaluate Efficacy and Safety of Apixaban in Preventing Stroke and Systemic Embolism in Subjects with Nonvalvular Atrial Fibrillation.
 • 2005-dosud: An Open, Multicentre, Multinational, Prospective Feasibility Study to Evaluate the Transluminally Placed Self-Expandable Endovascular Zenith TX2 Thoracic TAA Endovascular Graft for the Treatment of Descending Thoracic Aortic Aneurysms.

 

Granty a klinické studie

 • 1999 – 2001 hlavním řešitelem grantu IGA MZ ČR NA 5583 – 3 „ Srovnání krevní a krystalické kardioplegie při výkonech v mimotělním oběhu“.
 • 2001 – 2002 hlavním řešitelem studie „Adjuvant Therapy of Mediastinitis with Immunoglobulins after cardiac surgery“ (Biotest Pharma, SRN)
 • 2002 – 2004 hlavním řešitelem studie “A Multi-Center, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel Design Study to evaluate the Efficacy and Safety of Intravenous Tedisamil Sesquifumarate in the Rapid Conversion to Normal Sinus Rhytm in Subjects with Atrial Fibrillation or Flutter after Cardiac Surgery“ (Solvay Pharmaceuticals GmbH, SRN)
 • 2005 – 2009 hlavním řešitelem studie „ An Open, Multicentre, Multinational, Prospective Feasibility Study to Evaluate the Transluminally Placed Self-Expandable Endovascular Zenith TX2 Thoracic TAA Endovascular Graft for the Treatment of Descending Thoracic Aortic Aneurysms“ (William Cook Europe ApS, Denmark)
 • 2007 – 2011 hlavním řešitelem studie „ A Phase 3, Active (Warfarin) Controlled, Randomized, Double-Blind, Parallel Ark Study to Evaluate Efficacy and Safety of Apixaban in Preventing Stroke and Systemic Embolism in Subjects with Nonvalvular Atrial Fibrillation“.
 • 2009 – 2011 hlavním řešitelem studie IGA MZ ČR NS/10611-3 „Srovnání endoskopického odběru a otevřeného odběru žilního štěpu vena  saphena magna z hlediska zachování integrity endotelu při odběru, vývoje změn stěny aortkoronárního bypassu, rizika selhání bypassu a vlivu na morbiditu pacienta“.
 • 2011 – 2013 hlavním řešitelem studie „A randomised, phase II study to evaluate the safety and pharmacokinetics of oral dabigatran etexilate in patients after heart valve replacement“ (Boehringer Ingelheim)
 • 2012 – 2013 hlavním řešitelem studie „Evaluation of the long term safety of the use of dabigatran etexilate in patients with a bileaflet mechanical heart valve“ (Boehringer Ingelheim)
 • 2013 – dosud hlavním řešitelem studie Evaluation of Safety and Efficacy of the BACE™ (Basal Annuloplasty of the Cardia Externally) Device in the Treatment of Functional Mitral Valve Regurgitation (FMR)
 • 2013 – 2014 hlavním řešitelem studie REPLACE (Randomized evaluation of fibrinogen versus placebo in complex cardiovascular surgery): a prospective, multinational, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study for the use of Fibrinogen Concentrate (Human) (FCH) in complex cardiovascular Surgery
Objednání k vyšetření 597 372 276

Personál a kontakt

Primář

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Phone: +420 597 375 101
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vrchní sestra

Mgr. Petra Gombalová

Phone: +420 597 375 104
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it