Switchboard +420 597 371 111

Kardiochirurgické centrum
+420 597  372  645
CZE ENG
Kardiochirurgické centrum

Vyšetření

Koronarografické vyšetření – provádíme na doporučení kardiologa u pacientů s bolestmi na hrudi, s infarktem myokardu nebo všude tam, kde je podezření na súžení průsvitu nebo uzávěr srdeční tepny. Je to rentgenologické kontrastní vyšetření věnčitých (koronárních) tepen, které zásobují srdce okysličenou krví. Výsledkem jsou krátké videosekvence, kde je možno přesně lokalizovat jednotlivé tepny na srdci a určit místo postižení, zvážit jeho významnost a naplánovat další léčbu. Ta může být farmakologická, kateterizační (angioplastika) nebo chirurgická (bypass). Toto vyšetření se provádí na kombinovaném zákrokovém sále, kde je přítomen operační stůl i mobilní RTG zařízení na pohyblivém rameni. Principem vyšetření je, že se úzkou trubičkou (katetrem), který je zpravidla zaveden vpichem z třísla do stehenní tepny a aortou je zaveden až k odstupu věnčité tepny a přímo do ní se vstřikuje kontrastní látka, která na monitoru zobrazí celý průběh tepny i s postiženými místy. Při zákroku jste při vědomí a lékař s Vámi komunikuje, můžete se tak dovídat přímo při vyšetření od lékaře o případném postižení tepen. Po zákroku je nutné dodržet několikahodinový klid na lůžku, s kompresí na místo vpichu, kudy se zákrok prováděl, až do doby kdy lékař nezkontroluje místo vpichu a tak Vás neohrozila žádná komplikace. Pokud jste přijati jen ke koronarografickému vyšetření, bývá hospitalizace krátká a při nekomplikovaném zákroku odcházíte druhy den po výkonu domů.

 koronarografie_leva_koronarkaKoronarografie pravé koronární arterie

ECHO neboli echokardiografie je neinvazivní metoda, kdy se ultrazvukem zobrazuje srdce a posuzujeme jednak velikost, pohyblivost a funkčnost jednotlivých částí, stav srdečních chlopní a schopnost srdíčka pumpovat krev do celého těla. Vyšetření je bezbolestné a pacienta nijak nezatěžující, proto je často prováděno při posuzování celkového stavu srdce. Užívá se ultrazvukového přístroje s monitorem, ke kterému je připojena sonda, která se přikládá na hruď pacienta a která generuje ultrazvukové vlnění. To prochází vašim tělem a částečně se na rozhraní dvou tkání s odlišnými vlastnostmi odráží a nebo částečně proniká dále, až k dalšímu rozhraní tkání. Odražené vlny zachytává přiložená sonda a s pomocí přístroje a monitoru je schopna zobrazit srdce. Pro lepší zobrazení se mezi sondu a povrch těla nanáší průhledný gel. Srdce se zobrazuje při vyšetření černobíle ve svém průřezu a vyšetřující lékař má možnost záznam pozastavit a změřit rozměry jednotlivých srdečních oddílu nebo srdečních stěn, případně dalších struktur. V kombinaci s dopplerovským měřením, které se ukazuje na monitoru barevně, je lékař schopen posoudit průtok krve srdcem a vlastnosti srdečních chlopní. Z echokardiografického vyšetření je možno tedy posoudit pohyblivost jednotlivých částí, schopnost stahovat se a vypuzovat krev, schopnost relaxace svaloviny srdce, rychlost a množství protékající krve, velikost a funkčnost chlopní eventuálně posoudit postižení jednotlivých cípů chlopní. Modifikací je jícnové ECHO, kdy se sonda zavádí ústy do jícnu a je tak blíže srdce a může tak lépe zobrazit srdeční struktury, které mohou být při hrudním vyšetření nepřehledné.

2D echokardiografie 

 

Ultrazvukové vyšetření krčních tepen (karotid), které odstupují z aorty a probíhají každá po jedné straně krku se provádí jako běžná součást předoperačního vyšetření. Karotidy zásobují mozek okysličenou krví. Provádíme jej při podezření na poruchu zásobení mozku okysličenou krví např. i při závratích, bolestech hlavy, poruchách vědomí nebo po prodělané mozkové příhodě. Pomocí vyšetření posuzujeme průchodnost tepen a případné zúžení v průsvitu tepny, které by mohlo omezovat v toku krve a tak zvyšovat riziko cévní mozkové příhody. Princip vyšetření je stejný jako při ultrazvukovém vyšetření srdce. Lékař z obrazu získává přehled o stupni zúžení tepny a kvalitě její stěny, o rychlosti a množství protékající krve a tvorbě vírů v krevním řečišti.

Spirometrie patří mezi funkční vyšetření plic a je nutné jej provést před každou větší plánovanou operací. Pomocí přístroje měříme jednak objem plic neboli vitální kapacitu, což je maximální množství vzduchu, které lze nadechnout nebo vydechnout a s dalšími parametry umožňuje posouzení stavu a funkčnost plic. Vypovídá i o mechanizmech důležitých pro dýchání a mohou tak být odhaleny příčiny dechových obtíží. Vyšetření se provádí pomocí tzv. spirometru, což je přístroj, na který je napojen kabel, na jehož konci je náustek s čidlem. Přístroj je schopen z průtoku vzduchu při nádechu a výdechu pomocí čidla vytvořit výslednou dechovou křivku, spirogram. Vitální kapacita závisí na mnoha faktorech, jako je např. pohlaví, věk, výška a fyzická zdatnost pacienta. Průměrná hodnota vitální kapacity plic je asi 4 litry.

spirometrie_-_graf

[ Back ]
Objednání k vyšetření 597 372 276

Personál a kontakt

Primář

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Phone: +420 597 375 101
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vrchní sestra

Mgr. Petra Gombalová

Phone: +420 597 375 104
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it